Nota prawna

Właścicielem serwisu Pomagamy W Domu I Ogrodzie . pl jest Centrum Wspierania Biznesu, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane zamieszczane przez usługodawców. Zarówno dane teleadresowe, opis działalności oraz galeria zdjęć są udostępniane przez danego usługodawcę i na jego odpowiedzialność.

Informacje zawarte w zakładce "Porady dla klientów" mają jedynie za zadanie naświetlić Państwu najważniejsze kwestie z punktu widzenia konsumenta. Zastosowanie się do nich nie gwarantuje  jednak uniknięcia sporu z usługodcą, ale z całą pewnością zmniejsza takie prawdopodobieństwo. Informacje zawarte powinny być traktowane zaledwie jako wskazówkę, a nie jako wykładnię.

Dokładając wszelkich starań w wysoką jakość naszego serwisu będącego pomocną platformą pomiędzy usługodawcami pomagającymi w domu i ogrodzie, a Klientami, wierzymy, że przez wprowadzenie dużej transparentności i przyjaznej struktury serwsiu damy Państwu możliwość do podjęcia łatwiejszej decyzji w wyborze usługodawcy pomagającego w domu i ogrodzie.

Właściciel i administrator serwisu:
Siedziba:
Centrum Wspierania Biznesu
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa

Centrala: 22 100 32 66